Darbo patarimai

2015-08-07

Didžiausias galimas savaitinis darbo valandų skaičius

Jūsų darbo savaitės trukmė negali būti ilgesnė nei vidutiniškai 48 valandos. Paprastai vidurkis apskaičiuojamas per 17 savaičių laikotarpį. Šis reikalavimas kartais vadinamas „darbo laiko direktyva“ arba „darbo laiko reglamentu“.

Taip pat galite pasirinkti dirbti daugiau valandų, atsisakydamas 48 valandų darbo savaitės.

Jei esate jaunesnis nei 18 metų, negalite dirbti daugiau kaip 8 valandas per dieną arba 40 valandų per savaitę.

Išimtys

Jūsų darbo savaitė gali būti ilgesnė nei vidutiniškai 48 valandos, jei dirbate:

  • 24 valandas trunkančiomis pamainomis;
  • Ginkluotosiose pajėgose, greitojoje pagalboje ar policijoje;
  • Apsaugos ir sekimo srityse;
  • Namų darbininku privačioje valdoje;
  • Jūreiviu, jūros žveju ar vidaus vandenų laivuose;
  • Srityje, kur darbo laikas neskaičiuojamas, o jūs esate vadovaujantis darbuotojas, pavyzdžiui, esate pavaduojantis vadovą ir savarankiškai priimate sprendimus.

Konsultacijos dėl darbo valandų galite kreiptis į  Patariamąją  sutaikinimo ir arbitražo tarnybą (Acas helpline) arba pasinaudokite Patariamosios sutaikinimo ir arbitražo tarnybos pagalbos linija (Acas Helpline Online).