Darbo patarimai

2015-11-19

Trumpai apie darbuotojų teises Jungtinėje Karalystėje

JK darbuotojų teisės ginamos labai stipriai. Kaip ir visos kitos teisės, jos padeda, jei darbuotojas jas gerai išmano. Visiems darbuotojams rekomenduojama susipažinti su pagrindinėmis savo teisėmis, kad galėtų apsiginti nuo nesąžiningų darbdavių.

Pagrindai

Visi  darbuotojai turi teisę gauti raštu pateiktą darbo aprašymą (written statement of employment particular) per du mėnesius nuo darbo pradžios. Šiame dokumente yra nurodyta pagrindinė informacija, tokia kaip įmonės pavadinimas, pareigų pavadinimas, užmokesčio dydis, mokėjimų grafikas, darbo valandų skaičius ir atostogų galimybė.

Rašytiniame darbo aprašyme taip pat turi būti įvardintos kitos smulkmenos, kaip įspėjimo apie atleidimą / išėjimą iš darbo terminai, pensijos perspektyvų nuostatos ir kaip elgtis, esant nusiskundimams. Aprašyme neprivalo būti išsamiai aprašytos drausminančios priemonės ar išmokos ligos atveju, tačiau jei jos nėra pateiktos, tuomet turi būti nurodyta, kur galite gauti minėtą informaciją.

Pilnu etatu dirbantys JK darbuotojai turi teisę į mažiausiai 28 dienų apmokamas atostogas, taip pat ir į įstatymu nustatytą išmoką ligos atveju. Jie turi teisę gauti valstybinį minimalų atlyginimą (National Minimum Wage) ir su kiekviena išmoka gauti atsiskaitymo lapelį, taip pat teisę  gauti atlyginimą be jokių neteisėtų atskaitymų.

Darbuotojai turi teisę dirbti saugioje ir sveikoje aplinkoje, be profesinių rizikų, įskaitant fizinį pavojų ir psichologinę grėsmę, kaip priekabiavimą ar bauginimą. Dauguma darbuotojų JK turi teisę į reguliarias pertraukėles darbo metu, o darbo savaitė yra ribojama iki daugiausiai 48 valandų.

Ypatingos aplinkybės

Kartais nutinka nenumatytų įvykių. JK darbuotojai yra apsaugoti nuo atleidimo iš darbo esant daugeliui aplinkybių. Svarbiausia iš jų – nėštumas. Lygiai taip, kaip yra apsaugotos nuo atleidimo nėštumo metu, moterys turi teisę nedirbti prieš gimdymą. Tiek tėvai, tiek motinos turi teisę išeiti apmokamų vaiko priežiūros atostogų gimus vaikui. Darbuotojai, turintys išlaikomų vaikų ar suaugusių, taip pat turi teisę reikalauti lanksčių darbo valandų, kad galėtų tinkamai pasirūpinti išlaikytiniais.

Nesąžiningas atleidimas ir diskriminacija

Visi JK darbuotojai turi teisę nebūti diskriminuojami darbo vietoje nuo pat pirmos darbo dienos. Diskriminacija yra neteisėta „saugomose srityse“, kaip amžius, lytis, lytinė orientacija, tautybė, tikėjimas ar neįgalumas.

Teisė reikalauti kompensacijos dėl neteisėto atleidimo iš darbo priklauso tiems, kurie patenka į šias kategorijas:

  • Jei dirbo vienam darbdaviui ilgiau nei metus ir pradėjo dirbti iki 2012 metų balandžio 6 dienos.
  • Jei vienam darbdaviui dirbo daugiau nei dvejus metus ir dirbti pradėjo po aukščiau minėtos datos.

Dvejų metų periodas taikomas ir asmenims, norintiems gauti kompensacijas dėl atleidimo iš darbo dėl etatų mažinimo.

Yra tam tikrų darbuotojų kategorijų, kurioms JK  taikomos ne visos darbuotojų teisės.  Tai yra policijos ir ginkluotojų pajėgų pareigūnai, tačiau jiems taikomas nuo diskriminacijos saugantis įstatymas. Gydytojai rezidentai (stažuotojai) neturi teisės apmokamoms atostogoms ir jų darbo savaitė gali trukti 58 valandas ir ilgiau, jei jie dirba pilnu etatu.

Norėdami, kad jūsų kaip darbuotojo teisės būtų vykdomos, turėtumėte kreiptis nepriklausomos teisinės konsultacijos į Piliečių konsultavimo biurą (Citizens Advice Bureau) arba pasitarti su vietiniu darbo teisės juriskonsultu.

Norėdami gauti daugiau informacijos dėl darbo teisių, apsilankykite puslapyje Contact Law.