Darbo patarimai

2015-09-11

Mokesčių kodas (II dalis)

Ką reiškia jūsų mokesčių kodo skaitmenys

Mokesčių kodo skaitmenys darbdaviui parodo, kiek per mokestinius metus gaunate neapmokestinamųjų pajamų.

Kodas sukuriamas remiantis neapmokestinamųjų pajamų dydžiu, t.y. pajamų suma, kurią galite gauti iki mokesčių atskaičiavimo.

Pavyzdžiui,  dabartinis mokesčių kodas yra  1060L, jis taikomas daugumai asmenų, gimusių po 1938 m.  balandžio 5 d. Skaitmuo „1060“ rodo jų neapmokestinamųjų pajamų dydį  £10,600, padalintą iš 10.

Kaip kodas sudaromas

  1. Mokesčių inspekcija nustato jūsų neapmokestinamųjų pajamų dydį.
  2. Pajamos, nuo kurių nemokėjote pajamų mokesčio (pvz., neapmokestintos palūkanos ar darbas puse etato), ir bet kokios lengvatos ar privilegijos, kurias suteikia darbovietė (pvz., tarnybinis automobilis), taip pat įtraukiamos į kodo apskaičiavimą.
  3. Pajamų, nuo kurių nesumokėjote mokesčių, dydis atimamas iš visų jūsų gautų įplaukų. Ta suma, kuri liko, yra neapmokestinamųjų pajamų dydis, kurį galite gauti per mokestinius metus.
  4. Ši suma padalijama iš 10 ir pridedama prie jūsų socialinę situaciją parodančios raidės.

Apskaičiavimas šiek tiek skiriasi, jei mokesčių kode yra raidė „K“ .


Ką reiškia mokesčių kodo raidės

Mokesčių kodo raidės parodo jūsų socialinę situaciją ir tai, kokią įtaką ji turi neapmokestinamųjų pajamų dydžiui.

Raidė

Ką ji reiškia

L

Jums taikytinas bazinis neapmokestinamųjų pajamų dydis.

M

Mokesčių nuolaida sutuoktiniams: jums pervesta 10% jūsų partnerio neapmokestinamųjų pajamų.

N

Mokesčių nuolaida sutuoktiniams: jūs pervedėte 10% savo neapmokestinamųjų pajamų jūsų partneriui.

Y

Asmenims, gimusiems iki 1938 m. balandžio 6 d. ir anksčiau, taikomas didesnis neapmokestinamųjų pajamų dydis.

T

Raide T žymimas mokesčių kodas tiems atvejams, kai reikia perskaičiuoti jūsų neapmokestinamąjį pajamų dydį, pvz., jei jis sumažėja, nes jūsų pajamos viršija bazinio tarifo mokesčių dydį.

0T

Šis žymėjimas reiškia, kad  jūsų neapmokestinamųjų pajamų dydis  buvo išnaudotas arba pradėjote dirbti naujame darbe ir neturite P45 formos, arba nesuteikėte naujajam darbdaviui informacijos, reikalingos jums suteikti mokesčių kodą.

BR

Šios raidės reiškia, kad jūsų pajamoms iš darbo taikomi bazinio dydžio mokesčiai (dažniausiai taikomas dirbant keliuose darbuose).

D0

Šios raidės reiškia, kad jūsų pajamoms iš darbo taikomi padidinto tarifo mokesčiai (dažniausiai taikomas dirbant keliuose darbuose).

D1

Šios raidės reiškia, kad jūsų pajamoms iš darbo taikomi papildomo tarifo mokesčiai (dažniausiai taikomas dirbant keliuose darbuose).

NT

Taip žymimas mokesčių kodas reiškia, kad jokie mokesčiai iš jūsų pajamų nėra išskaičiuojami.

 

Jei jūsų mokesčių kodo pradžioje yra raidė „K“

Raide „K“ žymimas mokesčių kodas reiškia, kad turite kitais būdais neapmokestintų pajamų, didesnių, nei galimas neapmokestinamųjų pajamų dydis (oficialios pajamos yra mažesnės nei išlaidos). Šiuo atveju skaičius šalia raidės rodo, kiek pajamų teks gauti, kad visi reikiami mokesčiai būtų papildomai primokėti valstybei.  Dažniausiai taip nutinka, kai:

  • Asmuo turi nesumokėtų mokesčių iš praėjusių metų;
  • Asmuo gauna išmokas, nuo kurių atskaičiuojami mokesčiai (pvz. valstybinė pensija);
  • Gauna lengvatų iš darbovietės, už kurias reikia mokėti mokesčius (pvz., tarnybinis automobilis arba sveikatos draudimas).

Jūsų darbdavys moka mokesčius nuo darbo pajamų, kurios buvo neapmokestintos, net jei iš kitos organizacijos gaunate neapmokestinamų pajamų.

Naudodamiesi „K“ mokesčių kodu, darbdaviai gali nuskaičiuoti ne daugiau kaip pusę jūsų atlyginimo iki mokesčių.

Jei mokesčių kodas baigiasi „W1“ arba „M1“

W1 (week 1) ir M1 (month 1) yra  atsarginiai mokesčių kodai. Jie reiškia, kad jūsų sumokėti mokesčiai apskaičiuoti remiantis sumomis, kurias mokėjote paskutiniu metu, bet ne visus metus.

Koks kodas bus suteiktas, priklauso nuo to, ar pajamas gaunate kas savaitę, ar kas mėnesį.

Šios raidės žymimos kodo pabaigoje, pvz., „577L W1“ arba „577L M1“.

Atsarginiai kodai dažniausiai atnaujinami automatiškai, kai naujajam darbdaviui pateikiate savo P45 formą. Kiekvienų naujų mokestinių metų pradžioje jums bus suteiktas įprastas, o ne atsarginis mokesčių kodas.

(Bus daugiau)