Darbo patarimai

2015-10-02

Kada keičiamas mokesčių kodas (III dalis)

Dažniausiai mokesčių kodas keičiamas dėl to, kad pradedate arba nustojate gauti:

 • Lengvatas iš darbovietės, kurios yra apmokestinamos, pvz.,  tarnybinis automobilis;
 • Su darbu susijusias išlaidas, už kurias galite susigrąžinti mokesčius;
 • Pajamas, kurios neapmokestinamos (kaip nuompinigiai);
 • Valstybines pašalpas ir išmokas (taip pat ir valstybinę pensiją), kurios yra apmokestinamos.

Jūsų mokesčių kodas taip pat keisis, jeigu turite nesumokėtų mokesčių iš praeitų metų.

Jei keičiate darbą, jums laikinai gali būti suteiktas atsarginis mokesčių kodas.

Kas vyksta, kai keičiate mokesčių kodą

 1. Jūs arba jūsų darbdavys informuoja mokesčių inspekciją apie pasikeitusią jūsų socialinę situaciją.
 2. Mokesčių inspekcija išsiaiškina, ką daryti su jūsų mokesčių kodu (ar kodais, jei turite daugiau nei vieną).
 3. Mokesčių inspekcija išsiunčia naująjį kodą darbdaviui.  Jį gavęs, darbdavys apskaičiuos, kiek mokesčių išskaičiuoti iš jums mokėtinos sumos.
 4. Mokesčių inspekcija jums atsiųs pranešimą (PAYE Coding Notice), kuriame bus paaiškinti visi pokyčiai.


Ką reiškia PAYE Coding Notice pranešimas

Mokesčių inspekcija Coding Notice pranešimą gali atsiųsti prieš prasidedant mokestiniams metams arba metų eigoje, jei keičiasi mokesčių kodas.

Jame paaiškinama, koks yra jūsų mokesčių kodas ir kaip jis sudarytas.

Gavus šį pranešimą, jums nieko daryti nereikia, nebent manote, jog jis klaidingas.

Kokia informacija pateikiama PAYE Coding Notice pranešime

Be mokesčių kodo, PAYE Coding Notice pranešime nurodoma:

 • išmokos, kurios sumažina jūsų mokestinę prievolę;
 • detalės, ką ir kiek turite sumokėti nuo atlyginimo.

 

Teigiami skaičiai, nurodyti PAYE Coding Notice pranešime

Teigiami skaičiai rodo jūsų pajamų dalį, nuo kurios mokėti mokesčių nereikia. Ji apima, pvz.:

 • Neapmokestinamąjį pajamų dydį, kuris jums priklauso;
 • Mokesčių nuolaidą sutuoktiniams, jei ją gaunate;
 • Išlaidas, kurias jums atlygina darbdavys, ir už kurias galite susigrąžinti mokesčius.

 

Neigiami skaičiai, nurodyti PAYE Coding Notice pranešime

Neigiami skaičiai parodo pajamas, už kurias esate nesumokėjęs mokesčių, tačiau juos išskaičiuos darbdavys, prieš jums išmokėdamas atlyginimą.

Jos apima, pvz.:

 • Darbovietės suteikiamas lengvatas, kurios yra apmokestinamos;
 • Valstybines išmokas (taip pat ir valstybinę pensiją), kurias gaunate, bet už kurias turite susimokėti mokesčius;
 • Iš praėjusių metų likusius nesumokėtus mokesčius, mokėtinus per darbdavį.

Ką rodo paskaičiavimai

Paskaičiavimai rodo, kokiu būdu mokesčių inspekcija sudarė jūsų mokesčių kodą.

 

Jei manote, kad jūsų kodas klaidingas

Jūsų kodas gali būti klaidingas, jei, pvz.:

 • Skaičiai ir raidės neatitinka jūsų socialinės situacijos;
 • Jums išduotame atsiskaitymo lapelyje nurodyta klaidinga išskaičiuojamo pajamų mokesčio suma.

 

Informuokite mokesčių inspekciją, jei manote, kad jūsų kodas klaidingas. Jei jie sutinka, jie pataisys kodą taip, kad jums:

 • Būtų pritaikytas teisingas pajamų mokesčio dydis visiems metams;
 • Pritaikytas jums priklausantis neapmokestinamųjų pajamų dydis.

Mokestinių metų pabaigoje

Galite pasitikrinti, ar visus mokesčius sumokėjote  (po balandžio 5 d.).

Galite prašyti susigrąžinti permoką, jei manote, kad sumokėjote per daug.