Darbo patarimai

2015-08-11

Viršvalandžiai: jūsų teisės

Kas yra viršvalandžiai?

Darbuotojams, dirbantiems nustatytą darbo valandų skaičių, viršvalandžiai reiškia darbą pasibaigus šioms valandoms. Paprastai įprastos darbo valandos nuostatomos darbo sutartyje.

Užmokestis už viršvalandžius

Darbdaviai neprivalo darbuotojui mokėti už viršvalandžius. Vis dėlto, vidutinis darbo užmokestis už visas dirbtas darbo valandas neturi būti mažesnis už nustatytą nacionalinį minimalų atlyginimą. 

Dažniausiai darbo sutartyje būna nustatytos viršvalandžių darbo ir apmokėjimo sąlygos.


Privalomi viršvalandžiai

Ar darbdavys gali versti dirbti viršvalandžius?

Darbuotojams viršvalandžius dirbti privaloma, jei tai nustatyta darbo sutartyje.

Ir netgi jei taip yra nustatyta, paprastai darbdavys negali versti dirbti darbuotoją daugiau kaip 48 valandas per savaitę.  Darbuotojas gali sutikti dirbti ilgiau – tačiau tokiu atveju susitarimas turi būti raštiškas ir pasirašytas paties darbuotojo ir darbdavio (opt-out sutartis). 

Ar galima darbuotojui neleisti dirbti viršvalandžių?

Darbdavys gali neleisti dirbti viršvalandžių, jei darbo sutartyje nėra nustatyta, jog darbuotojas viršvalandžius dirbti gali.

Vis dėlto darbdavys negali diskriminuoti darbuotojo ir neleisti jam dirbti viršvalandžių, jei tai leidžiama kitiems darbuotojams.


Darbas nepilnu krūviu (puse etato)

Paprastai puse etato dirbantys darbuotojai neturėtų būti vertinami prasčiau už dirbančius visą darbo dieną.

Jei darbo sutartyje nenustatyta kitaip, nepilnu krūviu dirbantiems darbuotojams už viršvalandžius dažniausiai bus apmokama tik tada, kai darbuotojas dirba:

  • Ilgiau, nei nustatyta darbo sutartyje;
  • Ilgiau, nei dirbtų pilnu krūviu dirbantys darbuotojai ir jei pastariesiems taip pat būtų papildomai apmokėta už šias valandas;
  • Ne darbo valandomis (pvz., vėlai vakarais), už kurias taip pat būtų papildomai mokama pilnu krūviu dirbantiems darbuotojams.

 

Laisvadienis už viršvalandžius

Kai kurie darbdaviai darbuotojams vietoj atlygio už dirbtus viršvalandžius suteikia papildomų laisvadienių. Tai vadinama ‘time off in lieu (TOIL)’.

Laisvadienių (jei jie suteikiami) datos nustatomos bendru darbuotojo ir darbdavio sutarimu.

Konsultacijos ir pagalba

Darbuotojai gali kreiptis į Apmokėjimo ir darbo teisių pagalbos liniją, kur jiems bus suteikta nemokama konfidenciali konsultacija apie darbo valandų trukmę. 

Apmokėjimo ir darbo teisių pagalbos linija (Pay and Work Rights Helpline)
Elektroninė užklausos forma
Telefonas: 0800 917 2368
Skambučių tarifai