Darbo patarimai

2011-10-19

Ką turėtumėt žinoti apie įdarbinimo agentūras


Mokesčiai už agentūros suteiktas paslaugas

Visų pirma - agentūra neturi teisės imti iš jūsų pinigų už darbo suradimą.

Tačiau jie gali paprašyti papildomo mokesčio už CV sudarymą, CRB patikrinimą ir pan (tačiau jūs neprivalote pas juos susikurti savo CV, kad jie jums rastų darbą). Jeigu su agentūra sudarėte paslaugų sutartį (pvz. Dėl apmokymų, apgyvendinimo, transporto ir pan), paslaugas galite nutraukti bet kuriuo metu ir jums neturėtų būti taikoma jokia bauda. Apie nutraukiamas paslaugas turite pranešti mažiausiai prieš 5 dienas (apgyvendinimui – prieš 10dienų). Jeigu agentūra reikalauja, kad šis laikotarpis būtų ilgesnis – jie pažeidinėja įstatymą.

Agentūra neturi teisės iš jūsų nuskaičiuoti pinigų už apsauginę aprangą (nebent jūs davėte raštišką sutikimą).

>> Išimtis: Modelių / Aktorių / Šokėjų agentūros

Tokios agentūros gali iš jūsų paprašyti mokesčio, jeigu jos pasiūlo jūsų duomenis patalpinti savo kataloguose (publications / books) arba internetinėje svetainėje. Jeigu ieškote foto modelio darbo, agentūros jums būtinai pasiūlys patalpinti jūsų duomenis savo svetainėje ar kataloguose - tačiau, jos neturi teisės už tai prašyti iš jūsų mokesčio į priekį. Jos gali nuskaičiuoti komisinius nuo to darbo, kurį jums suras (šitai bus nustatyta kontrakte). 

Jeigu jūs sutikote mokėti pinigus už tai, kad jūsų duomenys būtų įtraukti į agentūros tinklapį ar katalogą, jūs turite teisę į taip vadinamą cooling-off period, kurio metu jūs galite pakeisti savo nuomonę ir nutraukti bendravimą su agentūra.
 
Agentūra privalo jums duoti 30 dienų cooling-off period nuo sutarties pasirašymo prieš paimant pinigus iš jūsų - per šį laikotarpį galite laisvai pakeisti savo nuomonę ir jums nereikės mokėti mokesčio. Prieš patalpinant jūsų informaciją į savo tinklapį, agentūra privalo parodyti jums ir gauti iš jūsų sutikimą (turite 7 dienas paprieštarauti). Per šias 7 dienas agentūra neturi teisės iš jūsų imti pinigų (netgi tada, kai jau baigėsi 30 dienų cooling-off periodas). Jei agentūra nesugeba per 60 dienų įvykdyti savo įsipareigojimų (t.y. patalpinti jūsų duomenų savo duombazėse), jūs turite teisę atgauti pinigus. 

30 dienų cooling-off period galioja ir tada, kai agentūra jums pasiūlo foto, video paslaugas. 
 
Kai atlyginimą išmoka agentūra

Dažniausiai, tam, kad išmokėtų jums atlyginimą, agentūra turėtų gauti jūsų nudirbtų valandų skaičių (timesheet). Tačiau jie privalo jums išmokėti algą net ir tuo atveju, jeigu jūsų timehseet pasimetė. Tik tokiu atveju, agentūra gali šiek tiek uždelsti išmokėti algą, kol išsiaiškins kiek valandų jūs pradirbote. 

Agentūra privalo jums išmokėti atlyginimą net ir tuo atveju jeigu jie negavo jūsų atlyginimo iš jūsų darbdavio. Jeigu jūsų darbdavys išreiškė nepasitenkinimą jūsų darbu, jūsų agentūra vistiek turi jums užmokėti už nudirbtų valandų skaičių. 
 
Nacionalinis minimumas:
 
Nuo 2011 spalio 1 dienos, nacionalinis minimumas yra £6.08 ph (galioja jei jums daugiau nei 21-eri, 18-20 m. darbuotojai gauna £4.98)

Įdarbinimo sąlygos - Terms & Conditions 

Prieš pradedama ieškoti jums darbo, agentūra privalo duoti pasirašyti įdarbinimo sąlygas (Terms of Employment), kuriose turi būti nurodyta informacija apie jūsų atlyginimą, atostogas, notice period (prieš kiek dienų turite pranešti apie išėjimą iš darbo). Šių sąlygų agentūra negali pakeisti, nepranešę jums. 

Prisiminkite, kad agentūra neturi teisės be jūsų sutikimo dalintis jūsų informacija su trečia šalimi arba jūsų darbdaviu. 

Kai pradedate dirbti 

Jums turi būti suteikta tokia informacija: 
-Darbo pradžios data
-Galimas darbo periodo ilgis
-Darbo pobūdis
-Darbo vieta
-Darbo valandos
-Sveikatos rizikos faktoriai
-Išlaidos
-Jūsų atlyginimas

Prisiminkite, kad agentūra negali jūsų vardu pasirašinėti darbo sutarties. 

Darbas žemės ūkyje

Agentūros, kurios parūpina darba miškininkystės, žemės ūkio srityje vadinasi gangmasters. Tokios agentūros privalo turėti specialią licenziją, išduotą Gangmasters Licensing Authority. Daugiau apie darbą žemės ūkyje skaitykite kitame straipsnyje. 

Efektyvus bendradarbiavimas

Jei norite sėkmingai rasti darbą per agentūras, jums teks dirbti kaip vienai komandai. Todėl pasirūpinkite, kad
-Palaikytumėt nuolatinį ryšį su agentūra
-Agentūra turėtų jūsų naujausius kontaktinius duomenis
-Būtumėte nuoširdūs
-Jūsų CV būtų atnaujintas ir tikslus
-Agentūra žinotų apie darbus, kurių dirbti nenorėtumėte
-Išklausykite jų patarimų dėl CV, Interviu ir pan
 
Prisiminkite, kad agentūros veikia tarsi apsauginis filtras darbdavių atžvilgiu. Jų pareiga yra iš masės kandidatų atrinkti tinkamiausius variantus jų klientams (t.y. jūsų būsimiems darbdaviams). Todėl eidami į pokalbį, skambindami arba siųsdami laišką agentūrai, būkite suinteresuoti sudaryti gerą įspūdį. Jei einate į pokalbį - neveluokite, būkite mandagūs, drąsūs, visada turėkite tvarkingai pasiruošę reikalingus dokumentus, būkite tvarkingai apsirengę. Jei rašote laišką, išlaikykite esmines mandagumo taisykles - kreipkitės į adresatą (jei toks nurodytas), pažymėkite kurio darbo norite, užbaikite laišką mandagiu I look forward to hearing from you. Have a wonderful day. (Daugeliu atveju tiks ir įprastinis Sincerely Yours). Niekada nesiųskite tuščio laiško su prisegtu CV - tai labai nemandagu. CV turi būti siunčiamas su trumpu Cover Letter (jis gali būti vos kelių sakinių).

Temp work / Temping / Agency Worker

Yra du tipai darbuotojų, radusių darbą per agentūras. Tie, kurie rado ilgalaikį / nuolatinį darbą (permanent work), pasirašys sutartį su darbdaviu, ir algas jiems mokės darbdavys. Tie, kurie dirba laikinus darbelius (pvz. Kelių savaičių ilgumo, Temporary work), sutartį pasirašys su agentūra, ir atlyginimus jiems mokės agentūra. Darbams sendeliuose, fabrikuose, gamyklose dažniausiai taikomas pastarasis atvejis.

Kaip tai veikia? Pavyzdžiui, gamykla nusamdo įdarbinimo agentūra, kad jiems surastų personalą. Gamykla moka agentūrai pinigus už darbuotojų suradimą, todėl agentūra neturi teisės pinigų imti iš jūsų. Agentūra tada suranda jus, pasirašo su jumis sutartį, duoda visą informaciją apie darbą, o vėliau jums išmokinėja algą. Jeigu gamykla agentūrai už jūsų darbą neatsiskaito, agentūra vistiek privalo jums išmokėti pinigus. To reikalauja įstatymas, todėl būkite drąsūs ir kategoriški – jūs esate apsaugoti (tačiau visada labai atidžiai skaitykite ką ir kur pasirašinėjate). 

Svarbu žinoti, kad jeigu dirbate tą vadinamąjį laikiną darbą, agentūra gali jį nutraukti be išankstinio pranešimo, tačiau ir jūs galite išeiti be ypatingo išankstinio pranešimo. Tačiau vėlgi – stebėkite ką pasirašote. (tokia informacija bus suteikta prie Notice Period darbo sutartyje). 

Jūsų teisės:

Visi darbininkai (įskaitant agentūrų darbininkus) turi šias teises:

-Apmokamas atostogas
-Pertraukas ir apribotą valandų skaičių per savaitę (pagal įstatymą jūsų negali priversti dirbti ilgiau nei 48 h per sav)
-Nuo jūsų algos negali nuskaičiuoti jokių nesutartų mokesčių
-Jūs turite teisę į Nacionalinį Minimumą (nuo 2011 spalio - £6.08)
-Jūsų negali diskriminuoti
-Jūsų sveikata turi būti apsaugota
-Jūs turite teisę gauti biuletenį (Sick Pay, SSP)

Darbo metu jums privalo būti užtikrintos esminės teisės:

-Galimybė nueiti į tualetą
-Galimybė pailsėti
-Darbo vieta turi būti išvedinta, saugi, švari
-Darbo vietoje turi būti švarus geriamas vanduo
-Darbo vietoje turi būti išskirta patalpa poilsiui, pavalgymui, nėščioms moterims
-Jūs turite gauti pertraukas
-Ten kur reikia, jums turi būti suteikta apsauga (pvz šalmas, pirštinės ir pan) 
 
 

Pagalbos linija 
(deja, bet jums prireiks anglų kalbos)
0800 917 2368

Nusiskundimų forma:
https://payandworkrights.direct.gov.uk/complaints/

Taip pat pagalbos galite ieškoti Piliečių pagalbos tarnyboje (Citizens Advice Bureau). 
Žemiau esančioje nuorodoje (puslapio apačioje) įveskite savo gyvenamąją vietą ir jums išmes artimiausius ofisus:
http://www.citizensadvice.org.uk/index/getadvice
 
Jei turite klausimų, bet prastai kalbate angliškai - rašykite į diskusijų skiltį, arba tiesiai ant mūsų Facebook sienos.  
 
Sekmės!  
 

DarbasLondone.com jau Facebooke 
Nežinai, kas vyksta? Skaityk visas emigrantų lietuvių naujienų antraštes vienoje vietoje Nezinau.co.uk