Darbo patarimai

2015-09-07

Kas yra mokesčių kodas? (I dalis)

Mokesčių kodas yra reikalingas jūsų darbdaviui, kad apskaičiuotų, kiek reikia sumokėti pajamų mokesčio nuo jūsų atlyginimo.

 Kodą sukuria mokesčių inspekcija (HM Revenue and Customs (HMRC)) ir išsiunčia darbdaviui.

Mokesčių kodą sudaro:

  • skaičiai – jie parodo, kiek pajamų galite gauti iki mokesčių atskaičiavimo
  • Dažniausiai viena raidė – ji susijusi su jūsų socialine situacija ir tuo, koks jums bus taikomas asmens neapmokestinamųjų pajamų dydis (Personal Allowance)

Jūsų mokesčių kodas bus keičiamas kas vienerius finansinius metus (balandžio 6 d. – kitų metų balandžio 5 d.), dažniausiai dėl to, kad padidėja neapmokestinamųjų pajamų dydis. Kodas gali keistis ir dėl kitų priežasčių, pvz., jei pradedate arba nustojate gauti valstybės teikiamą paramą (įskaitant valstybinę pensiją) arba įmonės teikiamas lengvatas, kaip tarnybinis automobilis.

Jei jūsų mokesčių kodas klaidingas, gali būti, jog mokate netikslius mokesčius (galite permokėti ar sumokėti per mažai).

Kur nurodytas jūsų mokesčių kodas

Savo mokesčių kodą galite rasti:

  • Darbdavio išduotame atsiskaitymo lapelyje
  • P45 formoje, jei išeinate iš darbo
  • P60 formoje, pateikiamoje kiekvienų mokestinių metų pabaigoje
  • PAYE pažymoje – ją galite gauti paštu arba pasitikrinti savo mokesčių inspekcijos paskyroje internete, jei esate užsiregistravęs.

Jei pajamų gaunate iš kelių darbdavių, paprastai kiekvienas darbdavys naudos skirtingus mokesčių kodus.

Jūsų mokesčių kodas darbdaviams nenurodo jūsų darbo užmokesčio – jis tik nurodo, kiek mokesčių turi būti nuskaitoma nuo jums mokamų sumų.

Jei turite ne vieną mokesčių kodą

Mokesčių kodas ir neapmokestinamų pajamų dydis apskaičiuojamas pagal pagrindinio darbo pajamas.

Mokesčių inspekcija automatiškai pritaikys likusią neapmokestinamų pajamų dalį (jei tokia bus) kitiems darbams.

Galite susisiekti su mokesčių inspekcija, jei norite pasirinkti, kurį mokesčių kodą naudoti pagrindiniame darbe.

(Bus daugiau)